עיצובים בעץ

עיצובים בעץ קבועים על בסיס אפוקסי קריסטלי איכותי בשילוב צמחיה מלאכותית ותאורה.
העיצובים נמכרים כפי שהם מוצגים בתמונות.

כך זה התחיל

לחצו על תמונה של פריט כדי לראות את כל הגלריה שלו בהגדלה

פריט 1001

גובה – 22 ס"מ,    קוטר בסיס – 22 ס"מ,  רוחב כללי –  38 ס"מ,      מחיר –  250 ש"ח

פריט 1002

גובה –  30 ס"מ,  קוטר בסיס –  15 ס"מ,      מחיר –  200 ש"ח 

פריט 1003

גובה –  26 ס"מ,  אורך בסיס – 24 ס"מ,  רוחב בסיס – 14 ס"מ,      מחיר –  150ש"ח

פריט 1004

גובה –  22ס"מ,  רוחב משטח – 15 ס"מ,   אורך משטח – 23 ס"מ,        מחיר –  200 ש"ח

פריט 1005

גובה –  36 ס"מ,  רוחב בסיס –  13 ס"מ,  אורך בסיס – 24 ס"מ,        מחיר –  250ש"ח

פריט 1006

גובה – 38 ס"מ,  רוחב בסיס – 14 ס"מ,   אורך בסיס –  23 ס"מ,        מחיר –  200 ש"ח

פריט 1007

גובה – 30 ס"מ,  אורך בסיס – 18 ס"מ,   רוחב בסיס – 11 ס"מ,        מחיר –  250 ש"ח

פריט 1008

גובה –  13ס"מ,  קוטר משטח עליון –  6ס"מ,  קוטר בסיס –  9.5ס"מ,         מחיר –  200ש"ח

פריט 1009

גובה – 29 ס"מ,   קוטר בסיס – 21 ס"מ,        מחיר –  200 ש"ח

פריט 1010

גובה –  46 ס"מ,   אורך בסיס – 20 ס"מ,   רוחב בסיס – 15 ס"מ,        מחיר –  200 ש"ח

פריט 1011 שנינו ביחד וכל אחד לחוד וכלום לא יפריד ביננו

גובה – 21 ס"מ,   רוחב – 15 ס"מ,          מחיר – 200 ש"ח

פריט 1012

גובה –  33 ס"מ,   אורך בסיס – 17 ס"מ,  רוחב בסיס –  13 ס"מ,        מחיר –  250 ש"ח

פריט 1013

גובה –  33 ס"מ,   אורך בסיס – 17 ס"מ,   רוחב בסיס – 13 ס"מ,        מחיר – 300 ש"ח  כולל נר תאורה קטן

פריט 1014

גובה – 28 ס"מ,    אורך בסיס – 23 ס"מ,   רוחב בסיס – 14 ס"מ,        מחיר –  200 ש"ח

פריט 1015

גובה – 21 ס"מ,   אורך בסיס – 17 ס"מ,   רוחב בסיס – 13 ס"מ,         מחיר –  250 ש"ח

פריט 1016

גובה – 37 ס"מ,  אורך/רוחב בסיס – 15 ס"מ,        מחיר –  200 ש"ח

פריט 1017

גובה – 26 ס"מ,   אורך בסיס – 17 ס"מ,   רוחב בסיס – 13 ס"מ,         מחיר –  150 ש"ח

פריט 1018

גובה – 15 ס"מ,   אורך בסיס – 17 ס"מ,   רוחב בסיס – 13 ס"מ,        מחיר –  150 ש"ח 

פריט 1019

גובה – 35 ס"מ,   קוטר בסיס – 13 ס"מ,   קוטר זר – 28 ס"מ,        מחיר – 250 ש"ח

פריט 1020

גובה – 15 ס"מ,   אורך בסיס – 15 ס"מ,   רוחב בסיס – 11 ס"מ,         מחיר –  150 ש"ח

פריט 1021

גובה – 38 ס"מ,   אורך בסיס – 17 ס"מ,   רוחב בסיס – 13 ס"מ,         מחיר –  200 ש"ח

פריט 1022

גובה – 29 ס"מ,   קוטר בסיס – 12 ס"מ,        מחיר –  200 ש"ח

פריט 1023

גובה – 42 ס"מ,   אורך בסיס – 20 ס"מ,   רוחב בסיס – 14 ס"מ,        מחיר – 250 ש"ח

פריט 1024

גובה – 28 ס"מ,   אורך בסיס – 18 ס"מ,   רוחב בסיס – 11 ס"מ,         מחיר –  250 ש"ח

פריט 1025

גובה – 23 ס"מ,  קוטר בסיס – 15 ס"מ,        מחיר –  150 ש"ח

פריט 1026

גובה – 15 ס"מ,   אורך בסיס – 17 ס"מ,   רוחב בסיס – 13 ס"מ,        מחיר –  100 ש"ח

פריט 1027

גובה – 27 ס"מ,   אורך בסיס – 22 ס"מ,   15 ס"מ,         מחיר –  300 ש"ח

פריט 1028

גובה – 26 ס"מ,   אורך בסיס – 18 ס"מ,   רוחב בסיס – 11 ס"מ,        מחיר –  250 ש"ח 

פריט 1029

גובה – 25 ס"מ,   אורך בסיס – 17 ס"מ,   רוחב בסיס – 11 ס"מ,         מחיר –  100 ש"ח

פריט 1030

גובה –  19 ס"מ,   אורך בסיס – 18 ס"מ,   רוחב בסיס – 13 ס"מ,        מחיר –  200 ש"ח

פריט 1031

גובה – 9 ס"מ,    אורך בסיס – 18 ס"מ,   רוחב בסיס – 11 ס"מ,        מחיר –  100 ש"ח

פריט 1032

גובה –  28 ס"מ,    אורך בסיס – 18 ס"מ,   רוחב בסיס – 13 ס"מ,        מחיר –  250 ש"ח

פריט 1033

גובה – 23 ס"מ,   אורך בסיס – 17 ס"מ,   רוחב בסיס – 11 ס"מ,        מחיר – 250 ש"ח  כולל נר תאורה קטן                   

פריט 1034

גובה –  30 ס"מ,    אורך בסיס – 17 ס"מ,   רוחב בסיס – 13 ס"מ,         מחיר – 250 ש"ח          

פריט 1035

גובה – 30 ס"מ,    קוטר בסיס – 11 ס"מ,        מחיר –  250 ש"ח          

פריט 1036

גובה – 23 ס"מ,     קוטר בסיס – 10 ס"מ,        מחיר – 100 ש"ח

פריט 1037

גובה – 27 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ,        מחיר – 150 ש"ח          

פריט 1038

גובה – 54 ס"מ,  אורך בסיס – 18 ס"מ,    רוחב בסיס – 13 ס"מ,         מחיר – 300 ש"ח           

פריט 1040

גובה – 36 ס"מ,     אורך בסיס – 22 ס"מ,    רוחב בסיס – 15 ס"מ,         מחיר – 300 ש"ח   כולל נר תאורה קטן    

פריט 1042

גובה – 30 ס"מ,    אורך בסיס – 22 ס"מ,    רוחב בסיס – 15 ס"מ,         מחיר –  300 ש"ח  כולל נר תאורה קטן     

פריט 1043

גובה – 22 ס"מ,   אורך בסיס – 18 ס"מ,    רוחב בסיס – 11 ס"מ,         מחיר – 100 ש"ח          

פריט 1044 - יחד תמיד

אורך כל בסיס – 7 ס"מ,    רוחב – 7 ס"מ,    גובה – הוא 21 ס"מ,  היא 18 ס"מ,         מחיר – 100 ש"ח        

פריט 1045

גובה – 30 ס"מ,   אורך בסיס – 15 ס"מ,   רוחב בסיס – 15 ס"מ,         מחיר – 200 ש"ח          

פריט 1046

גובה – 28 ס"מ,   אורך בסיס – 18 ס"מ,   רוחב בסיס – 13 ס"מ,          מחיר – 250 ש"ח          

פריט 1047

גובה – 22 ס"מ,   אורך בסיס – 17 ס"מ,   רוחב בסיס – 13 ס"מ,         מחיר – 250 ש"ח          

פריט 1048

גובה – 27 ס"מ,   אורך בסיס – 22 ס"מ,   רוחב בסיס – 14 ס"מ,         מחיר – 250 ש"ח          

פריט 1049

גובה – 9 ס"מ,   אורך – 41 ס"מ,   רוחב – 9 ס"מ,           מחיר – 150 ש"ח          

פריט 1050

גובה – 6 ס"מ,   אורך – 31 ס"מ,   רוחב – 9 ס"מ,         מחיר – 100 ש"ח          

פריט 1051

גובה – 8 ס"מ,   אורך – 22 ס"מ,   רוחב – 16 ס"מ,         מחיר – 100 ש"ח          

פריט 1052

גובה – 6 ס"מ,   אורך – 24 ס"מ,   רוחב – 17 ס"מ,          מחיר – 100 ש"ח          

פריט 1053

גובה – 7 ס"מ,   אורך – 23 ס"מ,   רוחב – 14 ס"מ,          מחיר – 100 ש"ח          

פריט 1054

גובה – 7 ס"מ,   אורך – 25 ס"מ,   רוחב – 22 ס"מ,         מחיר – 200 ש"ח          

פריט 1055

גובה – 6 ס"מ,   אורך – 23 ס"מ,   רוחב – 15 ס"מ,         מחיר – 100 ש"ח          

פריט 1056

גובה – 9 ס"מ,   קוטר בסיס – 16 ס"מ,   משטח עליון – 15 ס"מ / 8 ס"מ,         מחיר – 100 ש"ח          

Scroll to Top