מיניאטורות

מבצעים מיוחדים
*    בחרו 10 עיצובים בשווי 50 ש"ח, שלמו עבור 8 בלבד
*   בחרו 4 עיצובים בשווי 75 ש"ח, קבלו בחינם עיצוב בשווי 50 ש"ח לפי בחירתכם. 
לרוכשים פריטים במבצע שימו לב, אין החלפת פריטים.   

עיצוב 1300

גובה –  21 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ        מחיר – 100 ש"ח 

עיצוב 1301

גובה –  18 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ        מחיר – 75 ש"ח  

עיצוב 1302

גובה –  21 ס"מ,   צלע בסיס – 7 ס"מ        מחיר – 75 ש"ח

עיצוב 1303

גובה –  14 ס"מ,   צלע בסיס – 6 ס"מ      מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1304

גובה –  18 ס"מ,   צלע בסיס – 6 ס"מ         מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1305

גובה – 17 ס"מ,   צלע בסיס – 6 ס"מ       מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1306

גובה – 15 ס"מ,   צלע בסיס – 7 ס"מ      מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1307

גובה – 17 ס"מ,   צלע בסיס – 6 ס"מ       מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1308

גובה – 23 ס"מ,   צלע בסיס – 7 ס"מ        מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1309

גובה – 15 ס"מ,   צלע בסיס – 6 ס"מ        מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1310

גובה – 15 ס"מ,   צלע בסיס – 6 ס"מ       מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1311

גובה – 23 ס"מ,   צלע בסיס – 6 ס"מ        מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1312

גובה – 18 ס"מ,   צלע בסיס – 6 ס"מ       מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1313

גובה – 16 ס"מ,   צלע בסיס – 6 ס"מ       מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1314

גובה – 17 ס"מ,   צלע בסיס – 6 ס"מ        מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1315

גובה – 17 ס"מ,   צלע בסיס – 6 ס"מ        מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1316

גובה – 19 ס"מ,   צלע בסיס – 10 ס"מ       מחיר – 75 ש"ח  

עיצוב 1317

גובה – 23 ס"מ,   צלע בסיס – 7 ס"מ       מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1318

גובה – 16 ס"מ,   צלע בסיס – 10 ס"מ       מחיר – 50 ש"ח

עיצוב 1319

גובה – 19 ס"מ,   צלע בסיס – 10 ס"מ       מחיר – 50 ש"ח

עיצוב 1320

גובה – 18 ס"מ,   צלע בסיס – 10 ס"מ       מחיר – 75 ש"ח

עיצוב 1321

גובה – 10 ס"מ,   צלע בסיס – 7 ס"מ'   משטח עליון – 8 ס"מ  /  5 ס"מ            מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1322

גובה – 8 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ,   משטח עליון – 16 ס"מ / 5 ס"מ        מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1323

גובה – 17 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ         מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1324

גובה – 8 ס"מ,   רוחב בסיס – 10 ס"מ        מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1325

גובה – 9 ס"מ,   צלע בסיס – 7 ס"מ,   משטח עליון – 8 ס"מ / 5 ס"מ         מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1326

גובה – 20 ס"מ,   צלע בסיס – 10 ס"מ         מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1327

גובה – 20 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ         מחיר – 75 ש"ח  

עיצוב 1328

גובה – 19 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ         מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1329

גובה – 25 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ         מחיר – 75 ש"ח  

עיצוב 1330

גובה – 25 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ         מחיר – 75 ש"ח  

עיצוב 1331

גובה – 23 ס"מ,   אורך בסיס – 17 ס"מ,   רוחב בסיס – 11 ס"מ         מחיר – 100 ש"ח  

עיצוב 1332

גובה – 19 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ        מחיר – 50 ש"ח  

עיצוב 1333

גובה – 19 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ         מחיר – 75 ש"ח  

עיצוב 1334

גובה – 19 ס"מ,   צלע בסיס – 7 ס"מ         מחיר – 75 ש"ח  

עיצוב 1335

גובה – 19 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ         מחיר – 75 ש"ח  

עיצוב 1336

גובה – 21 ס"מ,   אורך בסיס – 80 ס"מ,   רוחב בסיס – 11 ס"מ         מחיר – 75 ש"ח  

עיצוב 1337

גובה – 25 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ          מחיר – 75 ש"ח  

עיצוב 1338

גובה – 25 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ         מחיר – 100 ש"ח  

עיצוב 1339

גובה – 19 ס"מ,   קוטר בסיס – 10 ס"מ          מחיר – 75 ש"ח  
Scroll to Top